LGBT Asylum Support stuurt spoedbrief aan demissionair staatssecretaris J & V en dringt aan op aparte azc voor lhbtiq+ asielzoekers op aangenomen motie uit 2016

Met 41 gedocumenteerde meldingen in 3 weken tijd, noodopvang Biddinghuizen extreem onveilig voor kwetsbare groep lhbtiq+ asielzoekers

Op vrijdag 3 november heeft LGBT Asylum Support de demissionair staatssecretaris van justitie en Veiligheid dhr. C.A. van der Maat per spoedbrief aangeschreven. Reden hiertoe waren de inmiddels 41 meldingen van onveilige situaties in de Noodopvang van Biddinghuizen. Vanaf 8 oktober 2023 ontving LGBT Asylum Support vele signalen van verschillende lhbtiq+ asielzoekers die door het COA een transfer aangeboden kregen vanuit de noodopvang Van der Valkhotel te Purmerend naar de noodopvang Biddinghuizen. De gemeente Dronten waar Biddinghuizen onder valt, heeft deze tijdelijke noodopvanglocatie ingericht voor de periode van november 2022 tot maart 2023. Met de slogan ‘Dronten geeft je de ruimte’ heeft de gemeente Dronten in samenwerking met een COA een locatie ingericht die pal naast Walibi Holland ligt en bedoeld is voor 1250 asielzoekers.

Na een eerste, schokkend onderzoek naar aanleiding van talloze signalen van onveilige situaties, heeft LGBT Asylum Support sinds 17 oktober inmiddels 41 gedocumenteerde meldingen uit laten gaan naar het COA. Daarbij is o.a. de Inspectie justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnformeerd die geschokt waren door de vaak schrijnende inhoud van alle meldingen. Deze meldingen lopen uiteen van openlijke discriminatie naar vrijwel de volledige groep van bijna 40 lhbtiq+ asielzoekers die gedwongen terug in de kast moeten gaan of opnieuw in Nederland gevlucht zijn zoals een transvrouw. Ongelijke behandeling door het COA voor heteroseksuele koppels anders dan lhbtiq+ koppels, tot zelfs een doodsbedreiging naar een homoseksueel koppel. Maar ook onveilige situaties waarbij extreem onhygiënische voorzieningen volstrekt ongezond zijn voor hen die een zwak immuunsysteem hebben. Zo worden bij de toiletten door asielzoekers die vrijwilliger zijn voor het COA, enkel papierresten en papieren bekertjes verwijderd. Maar deze facilitaire voorzieningen worden niet schoongemaakt waardoor alles enorm stinkt. Er is sprake van vele verstopte en daarmee overlopende toiletten. Plassen op vloeren zijn daarmee vervuild en een bron voor infecties. Vanwege het tekort aan toiletten worden douches, waarvan de cabines ook vaak lek zijn, eveneens gebruikt als toilet. Daarnaast is het terrein onbegaanbaar en wordt overal modder ingelopen. Op het grootse deel van het terrein waar containers staan en waar per drie asielzoekers wordt opgevangen, is er ‘s nachts geen buitenverlichting is als ook geen videobewaking waarmee extreem onveilig.

Onder de 41 meldingen zijn er ook meldingen van niet integer gedrag van de door het COA ingehuurde beveiligers. Zoals een beveiliger die dacht een opmerking te moeten kunnen maken over de nagellak die een Iraaks asielzoeker draagt en die dit volgens hem abnormale gedrag beschreef als ‘Dirty’. Of een Ugandees asielzoeker die Nederlands kan verstaan, achter hem om de beveiliging en het COA met elkaar hoorde spreken: “Kijk, dat is die uit die groep die altijd huilen en roepen: help, help help”.

Spoedbrief staatssecretaris

Het COA dat structureel met een capaciteitsprobleem in opvangplekken in Nederland te maken heeft, heeft slechts op één enkele melding gereageerd. Om die reden is op donderdag 2 november het bestuur van het COA geïnformeerd en op 3 november een brandbrief verzonden aan de demissionair staatssecretaris. Want op de website van het COA staat vermeld: “Asielzoekers met een complexe zorgvraag en andere kwetsbare groepen komen niet in de noodopvang tenzij er begeleiding op maat geboden kan worden.” In vrijwel alle gedocumenteerde meldingen door LGBT Asylum Support is er geen enkele vorm van begeleiding op maat die door het COA in deze massale vorm van opvang geleverd wordt. En dat zelfs het noodnummer van de beveiliging een niet functionerend nummer blijkt te zijn. In de brandbrief aan de staatssecretaris wordt verwezen naar de aangenomen motie in maart 2016 toen LGBT Asylum Support ook tal van incidenten naar buiten bracht die het COA negeerde.  Met deze aangenomen motie, de vele gedocumenteerde meldingen roept LGBT Asylum Support de staatssecretaris op per direct een opvanglocatie aan te wijzen voor enkel lhbtiq+ asielzoekers. 

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …

[persbericht 6 mei 2024] Op zaterdagavond 4 mei werd een uit Tunesië afkomstig koppel door een groep mannen van Algerijnse komaf in …

Nog maar amper een week in Nederland ontving een 26-jarige zichtbare, en daarmee extra kwetsbare, homoseksuele asielzoeker in het aanmeldcentrum van Ter …