ProudToBeGay maar #NietGayGenoeg voor de IND

IND zet Iraanse homoseksuele man uit ondanks twee positieve uitspraken van rechters

[Zutphen] In 2015, inmiddels acht jaar geleden, vroeg een jonge, kwetsbare Iraanse asielzoeker in Nederland asiel aan. Uit angst durfde hij niet direct op basis van zijn homoseksualiteit asiel aan te vragen en deed dat in een tweede procedure, iets wat volgens de werkinstructie van de IND is toegestaan. Maar de IND geloofde hem in meerdere procedures niet, ondanks telkens positieve uitspraken van verschillende rechters die anders concludeerden. En in plaats van een nieuw gehoor na een laatste positieve en hoopvolle uitspraak van de rechter, bracht de IND na meer dan een half jaar opnieuw een voornemen uit om hem nogmaals af te wijzen. Een oordeel wat bovendien haaks staat op de besluiten van rechters die net als het kritische rapport van LGBT Asylum Support, aangaven dat er een gebrekkige vorm van toetsing had plaatsgevonden. Een toetsing waarbij zijn referentiekader niet was meegenomen als ook geen toetsing op zijn groei in identiteit als homoseksuele man. LGBT Asylum Support trok aan de bel en heeft de directeur van de IND aangeschreven met een zeer kritische brief waarin o.a. het verzoek voor intrekking van het voornemen. Maar ook kritiek dat zij LGBT Asylum Support recent uitnodigde voor een ‘open gesprek’ op basis van het boek #NietGaygenoeg De naakte waarheid – The naked truth’. Maar waarbij in het laatste moment pijnlijk duidelijk werd dat ze het boek niet kende noch gelezen had. De brief van LGBT Asylum Support, die in de vorm van een pakketje is verzonden, bevat dan ook een exemplaar van dit boek.

De Iraanse man, onderdeel van dit boek waarin hij vanuit zijn identiteitsgroei zijn schaamte voorbij is en openlijk zijn verhaal durft te doen, is sinds deze afwijzing van zijn asielaanvraag depressief. Na acht jaar wachten is hij volledig ten einde raad. Als enige optie besloot hij het IOM te benaderen die – anders dan de wachttijden van de IND – binnen een week een afspraak plande voor zijn terugkeer. “Het is voor hem levensgevaarlijk als openlijk homoseksueel en politiek actief terug naar Iran te keren”, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support die hem gedurende zijn procedures heeft bijgestaan. “Hier slaat het systeem werkelijk volledig op hol. Want met welk risico kan je iemand die in Nederland openlijk homo is terugsturen naar een homofoob land. Waar is hier de IND die juist bescherming moet bieden aan hen die dit nodig hebben. Want in basis wil de IND hun gebrekkige wijze van toetsen niet toegeven ondanks uitspraken van rechters. Hoe veilig is Nederland dan nog voor kwetsbare lhbtiq+ asielzoekers die hier bescherming zoeken maar niet erkent worden.” LGBT Asylum Support heeft de IND verzocht binnen een week te reageren.

In 2024 worden lhbtiq+ asielzoekers nog altijd door de IND afgewezen op criteria die sinds 2018 bij afspraak met de Tweede Kamer …

Op vrijdagmorgen 28 juni zijn drie bewoners van één van de lhbtiq+ units van azc Ter Apel in hun unit bedreigd met …

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …