COA negeert signalen kwetsbare trans asielzoekster voor maanden en plaats haar op straat

Ter Apel – Inmiddels 8 maanden en 4 dagen waarvan 7 maanden onwettig, verblijft de Egyptische trans asielzoekster Zee in de VBL van Ter Apel. VBL is de afkorting voor de Vrijheid Beperkende Locatie van Ter Apel waar asielzoekers in afwachting van hun uitzetting in sobere omstandigheden verblijven. In december 2021 besloot de Raad van State na bezwaar op haar afwijzing door LGBT Asylum Support en haar advocaat, dat zij in afwachting van het besluit, recht heeft op opvang. Maar ondanks meerdere meldingen door LGBT Asylum Support over onveilige situaties, het schenden van vrijwel alle huisregels door medebewoners maar ook discriminatie door beveiligers die haar uitlachten en medebewerkers van het COA die haar als man blijven aanspreken, werden alle meldingen niet opgevolgd om haar in de reguliere opvang te plaatsen. Iets waar zij wettelijk gezien recht op heeft. Pas na de 15e klacht besloot het COA na onderzoek van de klacht door haar eigen juridische afdeling, Zee te verplaatsen. Echter naar een azc waar zij enkel samen bij mannen in een unit geplaatst wordt waarmee geen enkele privacy en reden om deze transfer te weigeren. Daar komt bij dat over deze azc door LGBT Asylum Support eerder negatief bericht is. In 2021 werd in deze azc een trans asielzoekster zeer ernstig mishandeld door een medebewoner die op haar hoofd ging staan en waar andere bewoners in een kring klappend omheen stonden. Later deze maand volgt een rechtszaak over deze verschrikkelijk mishandeling waar deze trans asielzoekster juist onvoldoende bescherming ontving. Zee: “Ik ben doodsbang om maar zelfs mijn unit te verlaten of langs de beveiliging te gaan.”

“Behalve doodsbang is ze ook volledig op”, geeft Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support, ook verantwoordelijk dat zij terug in procedure kon nadat de IND haar niet wilde geloven en haar asielaanvraag afwees. “Acht maanden in een VBL is een nachtmerrie, zeker als beveiligers haar stomweg uitlachen en met deze klachten niets maar dan ook niets gedaan wordt terwijl overheid hierin een voorbeeldfunctie heeft.”

Het COA heeft Zee een ultimatum gesteld om binnen 48 uur de locatie waar zij nu verblijft te verlaten. Zo niet, staat zij zondag op straat. Kortekaas: “In onze laatste brandbrief aan staatssecretaris Eric van der Burg hebben we juist gewezen hoe structureel de problemen zijn naar trans asielzoeksters/ers in de asielopvang. Maar al te vaak wordt enkel gekeken naar de ‘M’ in de registratie en blijft specifieke zorg achterwege. Zoals ook blijkt uit Zee haar pijnlijke situatie. Dat is – ondanks problemen in capaciteit bij het COA – onaanvaardbaar vanuit een zorgzame maatschappij.”

#Transfobie #TerApel #VBL #LHBTIasielzoekers #LGBTAsylumSupport

[persbericht 14 september 2013] De demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dhr. Eric van der Burg heeft op woensdagmiddag 13 september 2023 …

Nederland die als eerste land ter wereld het huwelijk openstelde, negeert geregistreerd partnerschap en Europese wetgeving [persbericht 31 augustus 2023] Ali en …

Rechter veroordeelt minderjarige inwoner van Hoogeveen voor bewezen homohaat en zware mishandeling van een Russisch lhbtiq+ asielzoeker[persbericht 25 augustus] “De eerste dag …

[Groningen – Ter Apel] Een uit Syrië gevluchte homoseksuele tweeling is afgelopen week terwijl ze in asielprocedure zijn, door het COA van …