COA negeert signalen kwetsbare trans asielzoekster voor maanden en plaats haar op straat

Ter Apel – Inmiddels 8 maanden en 4 dagen waarvan 7 maanden onwettig, verblijft de Egyptische trans asielzoekster Zee in de VBL van Ter Apel. VBL is de afkorting voor de Vrijheid Beperkende Locatie van Ter Apel waar asielzoekers in afwachting van hun uitzetting in sobere omstandigheden verblijven. In december 2021 besloot de Raad van State na bezwaar op haar afwijzing door LGBT Asylum Support en haar advocaat, dat zij in afwachting van het besluit, recht heeft op opvang. Maar ondanks meerdere meldingen door LGBT Asylum Support over onveilige situaties, het schenden van vrijwel alle huisregels door medebewoners maar ook discriminatie door beveiligers die haar uitlachten en medebewerkers van het COA die haar als man blijven aanspreken, werden alle meldingen niet opgevolgd om haar in de reguliere opvang te plaatsen. Iets waar zij wettelijk gezien recht op heeft. Pas na de 15e klacht besloot het COA na onderzoek van de klacht door haar eigen juridische afdeling, Zee te verplaatsen. Echter naar een azc waar zij enkel samen bij mannen in een unit geplaatst wordt waarmee geen enkele privacy en reden om deze transfer te weigeren. Daar komt bij dat over deze azc door LGBT Asylum Support eerder negatief bericht is. In 2021 werd in deze azc een trans asielzoekster zeer ernstig mishandeld door een medebewoner die op haar hoofd ging staan en waar andere bewoners in een kring klappend omheen stonden. Later deze maand volgt een rechtszaak over deze verschrikkelijk mishandeling waar deze trans asielzoekster juist onvoldoende bescherming ontving. Zee: “Ik ben doodsbang om maar zelfs mijn unit te verlaten of langs de beveiliging te gaan.”

“Behalve doodsbang is ze ook volledig op”, geeft Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support, ook verantwoordelijk dat zij terug in procedure kon nadat de IND haar niet wilde geloven en haar asielaanvraag afwees. “Acht maanden in een VBL is een nachtmerrie, zeker als beveiligers haar stomweg uitlachen en met deze klachten niets maar dan ook niets gedaan wordt terwijl overheid hierin een voorbeeldfunctie heeft.”

Het COA heeft Zee een ultimatum gesteld om binnen 48 uur de locatie waar zij nu verblijft te verlaten. Zo niet, staat zij zondag op straat. Kortekaas: “In onze laatste brandbrief aan staatssecretaris Eric van der Burg hebben we juist gewezen hoe structureel de problemen zijn naar trans asielzoeksters/ers in de asielopvang. Maar al te vaak wordt enkel gekeken naar de ‘M’ in de registratie en blijft specifieke zorg achterwege. Zoals ook blijkt uit Zee haar pijnlijke situatie. Dat is – ondanks problemen in capaciteit bij het COA – onaanvaardbaar vanuit een zorgzame maatschappij.”

#Transfobie #TerApel #VBL #LHBTIasielzoekers #LGBTAsylumSupport

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …

[persbericht 6 mei 2024] Op zaterdagavond 4 mei werd een uit Tunesië afkomstig koppel door een groep mannen van Algerijnse komaf in …

Nog maar amper een week in Nederland ontving een 26-jarige zichtbare, en daarmee extra kwetsbare, homoseksuele asielzoeker in het aanmeldcentrum van Ter …

De onterecht afgewezen lhbtiqi+ vluchteling Farshad Sadaat (27) wacht al bijna negen jaar tot hij kan beginnen met zijn nieuwe leven in …

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de …